11 ते 20 पाढे मराठी | 11 te 20 padhe Marathi

11 ते 20 पाढे | 11 te 20 Padhe & Tables From 11 to 20 in marathi

मित्रांनो गणिते चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी आपल्याला पाढे तोंडपाट असणे आवश्यक आहे. आणि 11 ते 20 पाढे हे असे पाढे आहेत जे प्रत्येक विद्यार्थ्याला तोंडपाट असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आजच्या या लेखात आपण 11 ते 2० पर्यन्त मराठी पाढे पाहणार आहोत. 11 te 20 padhe शालेय अभ्यासासाठी उपयुक्त आहेत. या खाली तुम्हाला सर्व पाढे मिळून जातील. 
11 चा पाढा - 11 cha padha

 ११×१=११

११×२=२२

११×३=३३

११×४=४४

११×५=५५

११×६=६६

११×७=७७

११×८=८८

११×९=९९

११×१०=११०


12 चा पाढा - 12 cha padha

१२×१=१२

१२×२=२४

१२×३=३६

१२×४=४८

१२×५=६०

१२×६=७२

१२×७=८४

१२×८=९६

१२×९=१०८

१२×१०=१२०


13 चा पाढा - 13 cha padha

१३×१=१३

१३×२=२६

१३×३=३९

१३×४=५२

१३×५=६५

१३×६=७८

१३×७=९१

१३×८=१०४

१३×९=११७

१३×१०=१३०


14 चा पाढा - 14 cha padha

१४×१=१४

१४×२=२८

१४×३=४२

१४×४=५६

१४×५=७०

१४×६=८४

१४×७=९८

१४×८=११२

१४×९=१२६

१४×१०=१४०


15 चा पाढा - 15 cha padha

१५×१=१५

१५×२=३०

१५×३=४५

१५×४=६०

१५×५=७५

१५×६=९०

१५×७=१०५

१५×८=१२०

१५×९=१३५

१५×१०=१५०


16 चा पाढा - 16 cha padha

१६×१=१६

१६×२=३२

१६×३=४८

१६×४=६४

१६×५=८०

१६×६=९६

१६×७=११२

१६×८=१२८

१६×९=१४४

१६×१०=१६०


17 चा पाढा - 17 cha padha

१७×१=१७

१७×२=३४

१७×३=५१

१७×४=६८

१७×५=८५

१७×६=१०२

१७×७=११९

१७×८=१३६

१७×९=१५३

१७×१०=१७०


18 चा पाढा - 18 cha padha

१८×१=१८

१८×२=३६

१८×३=५४

१८×४=७२

१८×५=९०

१८×६=१०८

१८×७=१२६

१८×८=१४४

१८×९=१६२

१८×१०=१८०


19 चा पाढा - 19 cha padha

१९×१=१९

१९×२=३८

१९×३=५७

१९×४=७६

१९×५=९५

१९×६=११४

१९×७=१३३

१९×८=१५२

१९×९=१७१

१९×१०=१९०


20 चा पाढा - 20 cha padha

२०×१=२०

२०×२=४०

२०×३=६०

२०×४=८०

२०×५=१००

२०×६=१२०

२०×७=१४०

२०×८=१६०

२०×९=१८०

२०×१०=२००


तर मित्रहो या लेखाद्वारे आपण 11 ते 20 पाढे (11 te 20 padhe) पाहिलेत व अभ्यासले. हे पाढे 11 ते 20 आपण आपल्या वहीत लिहून ठेवा आणि नियमितपणे यांचा अभ्यास करा. धन्यवाद..


READ MORE

Mohit patil

मित्रहो, माझे नाव मोहित पाटील. वाचनाची आवड असण्यासोबतच मला लिहायलाही आवडते. मला मिळालेल्या अतिरिक्त वेळेचा सदुपयोग म्हणून मी Bhashan Marathi हा ब्लॉग लिहणे सुरू केले आहे. या ब्लॉग वरील मराठी निबंध व माहिती तुम्हास कशी वाटते मला कमेन्ट करून नक्की सांगत जा. आपण आपले अभिप्राय पुढील instagram अकाऊंट द्वारे पाठवू शकतात: ReadMore instagram youtube

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने